ការថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត II
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីន
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 14-01-2021 ដល់ 01-02-2021
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 06-02-2021 ដល់ 09-02-2021
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">6

សិស្សនិស្សិត មានកំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៨ ឡើងទៅ

អាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

មានកាយសម្បទា រឺងមាំ

មានចំណេះ និង ជំនាញអាចចាប់យកជំនាញថ្មីៗបាន

សិស្សអាចទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់ទាក់ទងនិងការថែទាំរថយន្ត និង វិញ្ញាប័ណប័ត្រ

 

បេក្ខជនអាចមកដាក់ពាក្យ ចូលរៀនបាន​នៅសាលាមធ្យមសិក្សា ហ្ស៊ី វ៉េ​ សេ

នៅអាស័យដ្ធាន៖​ ភូមិដើមគរ ធ្លូវជាតោលេខ ៣អា សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ -012 737 156

                     - 012 499 959

                      - 012 997 105

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ