បណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាយវ័យក្មេងក្នុងវិស័យធនាគារ

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេវា​ធនាគារ ធានារ៉ាប់រង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធានារ៉ាប់រង
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : បាត់ដំបង
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 08-08-2009 ដល់ 31-08-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-10-2019 ដល់ 30-12-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">ចន្ទដល់សុក្រ
សិក្សាដោយមិនគិតថ្លៃ

សម្រាប់និសិ្សត ឆ្នាំទី ២ រហូតដល់ទី៤ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ ជំនាញធនាគារ ហិញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រង គណនេយ្យ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេស 

មានចំណេះដឹងផ្នែកុំព្យូទ័រ (Ms. Excel, Ms. Word, Ms. Power Point, etc.)

មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងអំណត់អត់ធ្មត់ក្នុងការងារ

សិក្សារយៈពេល៣ខែ 

មានឳកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ

មានប្រាក់ឩបត្ថម្ភក្នុងពេលបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាកាមដែលមានចំណាបអារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈអ៊ីម៉ែល hr@canadiabank.com.khនិងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក 023 969222/ 015 956225/ ​081 980137/ 012 919 998 ឬចូលទៅកាន់វេបសាយ www.canadiabank.com.kh

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ គឺជាធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ធំជាងគេចាប់តាំងបីឆ្នាំ ១៩៩៨ ធនាគារបានក្លាយជាធនាគារក្នុងស្រុកដ៏ធំជាងគេ ជាមួយបណ្តាយដ៏ធំជាងគេទូរទាំងពិភពលោក ហើយមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងមុតមាំពីប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅប្រទេស។ ធនាគារផ្តោតទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងការផ្តលប្រាក់កម្ចី ក៏ដូចជាទទួលប្រាក់បញ្ញើ។ ធនាគារផ្តល់ជូននៅសេវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុនៅទីស្នាកការកណ្តាល និងគ្រប់៦០ សាខាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ ទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
 • អាសយដ្ឋាន: បាត់ដំបង
 • Email Address: hr@canadiabank.com.kh
 • Website: www.canadiabank.com.kh

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ