ក្រោមប្រធានបទ៖ «គន្លឺះកា្លយអ្នកជំនាញលក់អចលនទ្រព្យអនឡាញតាមរយៈ គេហទំព័រ Realestate.com.kh»

Realestate.com.kh
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Realestate.com.kh
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការលក់ និងទីផ្សារ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 28-06-2019 ដល់ 12-07-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 13-07-2019 ដល់ 13-07-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">1
 • លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា សិស្ស-និស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឬសាធារណៈជន មានបំណងចង់ចូលរួម

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរួម៖ https://forms.gle/PAGdQXRd9GkkTuJn9

ចូលរួម workshop ដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន realestate.com.kh លោក ម៉ឹក ចិន្ដា ក្រោមប្រធានបទ៖ «គន្លឺះកា្លយអ្នកជំនាញលក់អចលនទ្រព្យអនឡាញតាមរយៈ គេហទំព័រ Realestate.com.kh»
 

Welcome to Realestate.com.kh, Cambodia's home of real estate. Realestate.com.kh is the leading property portal website in Cambodia - currently listing thousands of properties for sale and rent all over Cambodia, with thousands of real estate seeking site visitors everyday. We are not real estate agents; we are a website business specialising in online marketing - and we do not charge commission on sales. It is totally free to list - but listing upgrade packages are available for agents, developers and private sellers.We have properties and real estate from all the hubs of Cambodia, including real estate for sale in Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang, Kampot, Kep! We also list the latest new development projects as they hit the local and international market. If you want to invest in real estate outside of Cambodia, you better stop by our International Property section.If you are buying a property, you had better consider home insurance. And, luckily, you have come to just the right place! At Realestate.com.kh, we are connected with Cambodia’s leading insurance companies. All you need to do is inquire through out website, and you will be contacted with the perfect insurance plan for your needs. And you might not need home insurance… Maybe you need car insurance, business insurance, life insurance or health insurance? If that is the case, we can help too! Just inquire through our insurance page and tell us what you need - and we will do the rest! Maybe you want to learn more? Check out our detailed insurance literature on realestate.com.kh blog today! Check out the most popular areas to buy in: Siem Reap, Sihanoukville,BKK1, Tonle Bassac, Toul Tum Poung, Toul Kork and Riverside Check out new development projects in key development corridors across Cambodian such as Duan Penh, Tonle Bassac, Chamkarmon, Diamond Island/Koh Pich, Chroy Changvar and Ta Khmao. Also check out the hottest new projects in Cambodia’s beach town Sihanoukville! Whether you are looking to buy a cosy villa for you and your family, a modern luxury condo, a new office, warehouse for sale, a hotel, restaurant, bar or nightclub, a downtown apartment or a new borey property - you will find the widest selection of real estate in Cambodia right here on our site. We also have the best real estate news blog in the Kingdom, with real estate news, advice and events. Our youtube channel, Realestate.com.khTV is also packed with useful info and advice. The Property Alerts tool helps to keep track of new listings.Set your criteria and we will notify you via email as soon as new matching listings are available. To make your search even easier, we also have a Find an Agent tool that will put you in direct contact with the best agents. We can also help you apply for bank loans and mortgages, valuations and appraisals for your property, and we can assist you in applying for insurance for your home or vehicle. If you still require any more assistance whatsoever, please contact us today. If you are an agent wanting to list your property on Realestate.com.kh, get in touch with our friendly team. Meanwhile, check out Realestate.com.kh on Facebook, Twitter, Linkedin and WeChat. Check out some great resources on Realestate.com.kh in our Location Profiles and Investor Guides: Learn more about Cambodia, Phnom Penh, Siem Reap & Sihanoukville. Learn more about Investing in Cambodia, Foreign Ownership in Cambodia & the Cambodian Expat Experience!
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • Realestate.com.kh
 • អាសយដ្ឋាន: 51 Street 302 corner of Street 63, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmon Phnom Penh 12302
 • Email Address: info@realestate.com.kh
 • Website: www.realestate.com.kh

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ