គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : វិស្វកម្មម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : បន្ទាយមានជ័យ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 08-05-2019 ដល់ 02-06-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 03-06-2019 ដល់ 03-10-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">04 ខែ
ឥតគិតថ្លៃ

ជនក្រីក្រ ជនពិការ ស្រ្ដីមេម៉ាយ សិស្សបោះបង់ការសិក្សារ ក្មេងកំព្រា ជនជាតិភាគតិច កម្មករ កម្មករ កម្មការនីបាត់បង់ការងារ

សូមអញ្ចើញមកចុះឈ្មោះ និងបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

ទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀន ចំនួន១ច្បាប់

រូបថតទំហំ​(៤x៦) ចំនួន០៨សន្លឹង

ជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដោយឥតបង់ថ្លៃ នេះមានគោលបំណងចង់ជនក្រីក្រ ជនពិការ ស្រ្ដីមេម៉ាយ សិស្សបោះបង់ការសិក្សារ ក្មេងកំព្រា ជនជាតិភាគតិច កម្មករ កម្មការីបាត់បង់ការងារ មានចំណេះដឹងមួយដើម្បីបង្កើតមុខរបរច្បាស់លាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ។

 • សញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារ​​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាវីវះ
 •  អភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកទេស
 •  មានកន្លែងស្នាក់នៅ
 • ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ

ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ 

 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • អាសយដ្ឋាន   ៖ភូមិគាប សង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសិរីសោភ័ំំណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • ទូរស័ព្ទ           ៖095 93 44 47 / 092 80 03 69 / 096 57 57 036 / 054 21 00 13
 • facebook       ៖វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវះជំនាញអាជីពការងារ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • អាសយដ្ឋាន: ភូមិគាប សង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • Email Address: '@mivt.gov.kh
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ