វិស្វកម្ម​អគ្គិសនី

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : វិស្វកម្មគ្រឿងអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : កំពង់ធំ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 23-04-2019 ដល់ 10-11-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 26-11-2019 ដល់ 26-11-2023
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">4ឆ្នាំ
 • បេក្ខជនដែលបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ៣ ឬ សញ្ញាបត្រមនាតម្លៃស្មើ ។

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ភូមិអាចារ្យលាក់​ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ​ ឬ ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 097 729 20 47/ 012  92 62 32

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តកំពង់ធំ
 • អាសយដ្ឋាន: ភូមិអាចារ្យលាក់​ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
 • Email Address: ptc.kgthom@gmail.co
 • Website: ptckgthom.wix.com/kgthom

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ