ចិញ្ចឹមត្រីក្នុងថង់ប្លាស្ទិច

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការចិញ្ចឹមមច្ឆាជាតិ និងជន្លេន
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ និងនេសាទ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : តាកែវ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-03-2018 ដល់ 29-03-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-04-2019 ដល់ 10-04-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">3ខែ
ឥតគិតថ្លៃ!

បេក្ខជនទាំងពីរភេទ

ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបានបន្ដិចបន្ទួច

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ

016234765/010606903

ជាវិទ្យាស្ថានរបស់រដ្ឋ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ
 • អាសយដ្ឋាន: ខេត្តតាកែវ
 • Email Address: rpitsttakeo@yahoo.com
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ