- វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science)

សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : សៀមរាប
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-02-2019 ដល់ 01-04-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-04-2019 ដល់ 20-04-2022
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">៣ឆ្នាំ

- ត្រូវជាប់ឬធ្លាក់ទី១២

- ត្រូវមានសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ

- សញ្ញាបត្រចេញដោយក្រសូងអប់រំយុវជននិងកីឡា

- តាមលេខទូរសព្ទ;​ 063 67 29 168 សូមអរគុណ! 

ដំណើរការតាំងពីយូរមកហើយ
ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ
 • អាសយដ្ឋាន: ភូមិ ចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង សៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប
 • Email Address: info@angkor.edu.kh
 • Website: 0

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ