អគ្គិសនី

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀង
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀង
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : អគ្គិសនី និងឧបករណ៍អគ្គិសនី
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : អ្នកបច្ចេកទេស/គ្រឿងយ​ន្ត/គ្រឿងអគ្គិសនី
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : ស្វាយរៀង
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 03-01-2019 ដល់ 19-01-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 19-01-2019 ដល់ 10-01-2021
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">*ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ *ថ្ងៃសៅ-អាទិត្យ

សិស្សនិស្សិត និងសាធារណៈជនទូទៅ

សិស្សប្រលងជាប់ ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិភូមិ(បាក់ឌុប) ឬសញ្ញាបត្រសមមូល ឬសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ៣។
 

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ 011 345 468, 097 577 3994, 088 95 32 333, 015 29 77 78

 • កាលបរិច្ឆេទចែកពាក្យ និងទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ
 • អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង៖ ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
 • ទូរស័ព្ទ៖ 011 345 468, 097 577 3994, 088 95 32 333, 015 29 77 78

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ១១៩អនក្រ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ទស្សនៈវិស័យ

            រួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសតាមរយៈការផ្ដល់សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយ សមត្ថភាព គុណភាព និងសមធម៌។

បេសកកម្ម

            បេសកកម្មសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ដែលជំនាញទាំងនោះស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស

ថែមទាំងបង្កើតបាននូវធនធានមនុស្សសម្បូរបែប រួមចំណែកក្នុងការធ្វើឱ្យលក្ខខណ្ឌជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើង។

គោលដៅ

·         ចុះស្រាវជ្រាវពីត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាស និងវិស័យឯកជននានា។

·         បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ និងពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឱ្យយល់ពីតម្លៃ នៃជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជា្ជជីវៈដើម្បីបង្កើនការចូលរៀនរបស់សិស្ស-និស្សិតឱ្យបានច្រើន។

·         ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីឱ្យសិស្ស-និស្សិតទទួលបាននូវជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់។

·         ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិស័យឯកជននានា និងអង្គការ NGO ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលស្រប នឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

·         ផ្ដល់ជំនាញបច្ចេកទេស វិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយសមត្ថភាព គុណភាព​ស្របនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

·         ពង្រឹង និងពង្រីកសមត្ថភាព សិស្ស-និស្សិត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនស្វាយរៀង
 • អាសយដ្ឋាន:

  ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ