បរិញ្ញាបត្ររង

វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្ររង
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : មហាវិទ្យាល័យ
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : សេវា​ធនាគារ ធានារ៉ាប់រង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធានារ៉ាប់រង
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : បាត់ដំបង
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 18-08-2007 ដល់ 18-09-2026
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 18-09-2026 ដល់ 20-09-2026
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">ក្រុមទី១៖ (ចន្ទដល់សៅរិ៍) ០៧០០ ដល់ ១១៖៣០ (ព្រឹក) - ០១៖០០ ដល់ ០៥៖៣០ (រសៀល)។ ក្រុមទី២៖ (សៅរ៍-អាទិត្យ) ០៧៖០០ដល់ ១១៖៣០ (ព្រឹក) - ០១៖០០ ដល់ ០៥៖៣០
តម្លៃសិក្សា ៤៧០$ក្នុងមួយឆ្នាំ ឬ ២៤៥$ក្នុងមួយឆមាស
 • អ្នកដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទិ១២
 • សិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំ (មានផ្ដល់អាហាររូបករណ៍តាមនិទ្ទេសដល់និស្សិត)
 • មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • ជំនាញ គណនេយ្យ សវនកម្ម និងពន្ទដារ

បាត់ដំបង ៖ អគារពណ៍លឿងក្នុងដីឡូត៌២៧១ ផ្លូវលេខ៦១៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

Tel: 053732563/098515299/012718571/0969699983

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា
 • អាសយដ្ឋាន:

  អាគារលឿង ផ្លូវលោកតាណឺយ  ភូមិវត្តបូព៍ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ