ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សសាស្ត្រអង់គ្លេស

International University

 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: ជំនាញផ្សេងទៀតដែលមិនបានចាត់ថ្នាក់
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: បរិញ្ញាបត្រ
 • - Institution: International University
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: សាកលវិទ្យាល័យ អត្តរជាតិ
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2019-10-07 ដល់ 2019-12-10
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2019-12-25 ដល់ 2023-12-25
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : សិក្សារយៈ៤ឆ្នាំ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • សិស្ស និសិ្សត ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិគ្រប់និទ្ទេស មានបំណងចង់សិក្សាលើជំនាញណាមួយ អាចដាក់ពាក្យប្រឡងឲ្យមុនថ្ងៃឈប់ទទូលពាក្យ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនង នៅការិយាល័យ ព័ត៌មាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តជាតិ ដែលមានអាសយដ្ឋាន ភូមិចំការសំរោង២ សង្កាត់ចំការសំរោង ក្រុង/ខេត្ត បាត់ដំបង(ទល់មុខវត្តពោធិវង្ស)  ឬតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 012 84 84 15/ 017 97 57 77 តាមរយៈ Email : drlylay.yahoo.com

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  សម្រាប់សិស្ស និសិ្សត ដែលមានសញ្ញបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ 

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  សិស្ស និស្សិត ត្រូវទិញពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍ និងពាក្យសុំប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់ជាតិ ក្នុងវិស័យ សុខាភិបាល នៅការិយាល័យ ព័ត៌មាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ដោយត្រូវបំពេញជ្រើសរើសយកអាទិភាព ទី១ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ដោយបង់សិទ្ធិសុំប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់ជាតិ តាមគោលការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងប្រគលមកសាកលវិទ្យាល័យ អន្តជាតិ ឲ្យបានមុនថ្ងៃដែលបានកំណត់។

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  - សិស្ស និស្សិត ត្រូវផ្ជាប់មកជាមួយនៅ រូបថត ៤ x ៦ ,១៥ សន្លឹក ៣ x ៤ ១៥សន្លឹក ។

  -អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សញ្ញបត្រទុតិយភូមិ( ជាប់ទី១២) *បញ្ជាក់រាល់ឯកសាត្រូវបានបញ្ជាក់ពីសាលាក្រុង ឬសាលាស្រុក


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: International University
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន: មហាវិទ្យាល័យ
 • - Email Address: info@iu.edu.kh
 • - អាសយដ្ឋាន

  អាសយដ្ឋាន ផ្លូវលេខ ៧១៣ សម្ងាយ ១០០ម៉ែត្រ ខាងលិចផ្សារសាមគ្គី តាមផ្ឡូវទៅស្ពានថ្មថ្មី 

 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន:

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ