ការងារកំបោរ


 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: សំណង់​ស៊ីវីល និង​កម្មករ ជាង​កំបោរ
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត III
 • - Institution:
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនកំពត
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : កំពត
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2019-09-02 ដល់ 2019-11-25
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2019-11-25 ដល់ 2019-11-25
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : 3ឆ្នាំ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • ថវិការនៃរិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនកំពត។

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនកំពត ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ចាជីវៈ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រោមគម្រោងថវិការតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ចាជីវ

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  អាស្រ័យដូចបានជម្រាបខាងលើ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពត ដែលមានបំណងសិក្សាជំនាញ សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះ និងបំពេញទម្រង់ដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ(រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ)

  ទំនាក់ទំនងលេខទូស័ព្ទ៖ 098 618 634 / 096 99 82 035 / 017 367 183។       

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  ថវិការនៃរិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនកំពត។


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន:
 • - Email Address:
 • - អាសយដ្ឋាន
 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ