ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

LB GROUP

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
20

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ច័ន្ទ សីលគា

092447288

tdhroffice@gmail.com

0962222109

N/A

N/A

LB Group គឺជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនូវក្នុង ក្រុងប៉ោយប៉ែត ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យភោជ្ជនីដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ ហាងស្បា ក្លឹបកំសាន្ត ផ្សារទំនើប អាងហែលទឹក-ល-។