ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Elite Food Co., Ltd.

សហការរួមគ្នា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងកូរ៉េ សរ រ៉េ ដែលបានសម្ពោធហាងដំបូងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

087 888 676

info@elitefood.com.kh/hr@elitefood.com.kh

023 5351 888

N/A

N/A

N/A

ភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងកូរ៉េ សរ រ៉េ ដែលបានសម្ពោធហាងដំបូងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកូរ៉េ នាឆ្នាំ២០០៧ បានចាប់ផ្ដើមទទួលប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយបានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួន រហូតទៅដល់ជាង ៣០០សាខានៅលើពិភពលោក ក្នុងនោះរួមមាន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចិន ជប៉ុន សិង្ហបុរី ហុងកុង ឥណ្ឌូនេស៊ី កាណាដា អូស្ត្រាលី និងកម្ពុជាផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះ ភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងកូរ៉េ សរ រ៉េ ក៏បានក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងកូរ៉េ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ។