ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ឆ្នាំងស្ពាន់

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

Restaurant = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Keo Rithy

011 887 567

keorithy12@gmail.com>

081 862 828

N/A

N/A

N/A

ភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំនិងធ្វើការបំរើជូន អតិថិជន រាល់អាហារពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង និង ពេលល្ងាចជាអាហារសំរន្ត, ហើយអតិថិជន ក៏អាចភ្លក់រស់ជាតិភេសជ្ជៈជាច្រើនប្រភេទ ជាពិសេសកាហ្វេដ៏មានរស់ជាតិ និងគុណភាព។ ​​ ជាប្រភេទហាង បែបភោជនីយដ្ឋាន និង កាហ្វេ ដែលមានឈ្មោះ ឆ្នាំងស្ពាន់ ។