ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 43272) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

One Fraternity Co., Ltd.

Officer, Attendance and Payroll

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

19-03-2021

22-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

1 ឆ្នាំ Activities auxiliary to financial service and insurance activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Education: Bachelor degree of Business Administrative or equivalent • Experiences: o 3-years experiences in HR field and at least 2 year experienced payroll administration o Experienced working in a company with large number of employees • Skills and knowledge: o Understanding of business and different natures of work within different functions o Labor law and compliance o Commination o Organizational skills o Computer literacy (Microsoft office and other useful software) o Language: Excellent Khmer and good English

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Collate data and information to ensure the time attendance and payroll report of employee are accuracy and on time payment. • Ensure compensation and benefits package of employee are aligning with company policy and regulation. Key Responsibilities • Implement and monitor policies, SOPs and procedures related C&B to ensure alignment and consistency within the company. • Liaise with function managers/assigned persons to assist in time-attendance administration, OT request, leave administration and so on to ensure payroll is accurate and on time • Coordinate and communicate all necessary information related to compensation and benefits information to employees and HR team • Administer payroll-attendance module in the HR management system to protect privacy and data security • Supervise and train assigned HR team on the use of HRIS (payroll-attendance) • Participate in market and salary survey • Other jobs assigned by HR manager/management

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន One Fraternity Co., Ltd. (Vital, Mee Chiet, One More Restaurant) ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@vital.com.kh ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Building No. 888K, Road 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo,Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. ទូរស័ព្ទៈ 061 997 333 / 093 269 595 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer