ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 43267) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

One Fraternity Co., Ltd.

Sales Executive (HoReCa & Corporate)

5 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(5)

19-03-2021

22-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

1. Education: o Bachelor Degree in Marketing, Business Administration, or relevant fields 2. Experiences: o Possess 1-year experience in sales, preferably with FMCG or Trading o Experience in HoReCa channel 3. Skills and knowledge: o Demonstrate good communication o Demonstrate good command of English and Khmer o Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) o Ability to learn and use new technology

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

1. Conduct daily call plan using DMS App (provided mobile device) to monitor both stocks of company’s products and competitors’ products, and monitor products’ shelf life 2. Manage merchandising planogram for high brand visibilities in order to increase customer purchases. 3. Generate order based on weekly stock rules to ensure sufficient stocks for sales and achieve sales target (KPI target) 4. Implement consumer promotion based on annual business and budget plan; post mortem report after ending trade promotion is required to evaluate purchasing performance of customers 5. Manage strong relation with outlet owner or Manager of HoReCa outlets 6. Implement and develop Picture of Perfect Outlet to communicate brand visibility to consumers. 7. Observe activities of competitors within area of coverage. 8. Other tasks assigned by line manager

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន One Fraternity Co., Ltd. (Vital, Mee Chiet, One More Restaurant) ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@vital.com.kh ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Building No. 888K, Road 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo,Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. ទូរស័ព្ទៈ 061 997 333 / 093 269 595 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer