ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 43264) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

One Fraternity Co., Ltd.

Supervisor, Administration

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

19-03-2021

22-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

1 ឆ្នាំ Public administration and defence; compulsory social security

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

. Education: Bachelor Degree in any discipline . Experiences: . 3-year experiences in administration work (in a large organization) . Skills: , Office management , Public relation and Communication . Supervisory skill . Computer literacy (Microsoft office and other useful software) . Language: Khmer and English

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

1. Plan and office space at factory, office equipment and office supplies to provide every department and individual staff an access to convenient and well-organized workplace. 2. Oversee and manage closely monitor the process of acquiring, distribution and storage of office equipment and supplies to prevent inventory loss, damage and so on. 3. Coordinate with other functions to update and effectively administer staff allowances including meal, gasoline, transportation, phone allowances and so on. 4. Provide effective facilitation and support to all departments and individual staff on the access and claim for insurance 5. Work closely with procurement and concerned department to review, analyze, negotiate, and manage relevant contracts/agreements with external services providers in order to achieve optimum results and best interest. 6. Liaise with external parties including government ministries to ensure that necessary information/updates relevant to the businesses/operations of N.V.C are well captured, responded and/or escalated to upper level.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន One Fraternity Co., Ltd. (Vital, Mee Chiet, One More Restaurant) ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment@vital.com.kh ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Building No. 888K, Road 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo,Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. ទូរស័ព្ទៈ 061 997 333 / 093 269 595 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer