ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42919) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សូរ៉ា ដេគ័រ សាខាខេត្តបាត់ដំបង

អ្នកទទូលភ្លៀវ

1 នាក់ ៖

- ចំការសំរោង១, ចំការសំរោង, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

29-01-2021

10-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

120,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

អាយុ ចាប់ពី ២០ឡើងទៅ មិនចាមបាច់មានបទពិសោធន៍ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ តស៊ូព្យាយាម និងរូបសម្បត្តិសមរម្យ មានភាពស្មោះត្រង់ នឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ណែនាំអតិថិជនឲ្យយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផល លើកទឹកចិត្ត នឹងជមឲំរុញអតិថិជនជ្រើសរើស នឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុន កត់ត្រារាល់ការលក់ និងបញ្ជាទិញរបសអតិថិជន

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ដែលមានទីតាំង ផ្សារភូពុយ សង្កាត់ ចំការសំរោង ក្រុងបាត់ដំបង ឬតាមលេខទូរសព្ទ 012 22 61 82/ 010 22 61 82