ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42902) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

L.Y. FOOTWEAR (CAMBODIA) CO., LTD

ផ្នែកបិតបាតនិងជៀរ

90 នាក់ ៖

- បែកចាន, អង្គស្នួល, កណ្តាល, កម្ពុជា(90)

22-02-2021

02-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 04:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 04:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ - ប្រាក់ឈ្នួលគោលប្រចាំខែតាមច្បាប់តាមច្បាប់កំណត់ - ប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់(លុយព្រីម) - ប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់ផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន(លុយព្រីម) - ប្រាក់សាហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងស្នាក់នៅ - ប្រាក់សាហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងស្នាក់នៅតល់ដោយក្រុមហ៊ុន - ប្រាក់ស្នាដៃ ឬប្រាក់មុខដំណែង សំរាប់ប្រធានក្រុម ប្រធានផ្នែក - ប្រាក់រង្វាន់ផលិតភាពការងារ - ផ្តល់បាយថ្ងៃត្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃ និងមានលុយបាយពេលថែមម៉ោង - ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង សុខភាពពីបសស - មានឱកាសឡើងដំណែងប្រសិនជាបំពេញការងារល្អ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់L.Y.Footwear(CAMBODIA) CO., LTD. ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ chanlydak@liyuen.comឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ L.Y.Footwear (CAMBODIA) CO., LTD.។ ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ទូរស័ព្ទ: 016 686 069 /085 788 789 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh