ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42896) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហេង ហេង​ បោះពុម្ព នឹង ស្លាកយីហោ

ផ្នែកកុំព្យុទ័រ

3 នាក់ ៖

- ភូមិព្រែក, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, កម្ពុជា(3)

25-02-2021

01-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានភាពស្មោះត្រង់ -ស្លូតបូត សុភាពរាប់សា -មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម -ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ផ្នែកកុំព្យូទ័រ

របៀបដាក់ពាក្យ

-អាចទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 031 3373333/098 501500