ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42798) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឆ្នោតមហាសំណាង

ផ្នែកលក់

20 នាក់ ៖

- ដំរីជាន់ខ្លា, ដំរីជាន់ខ្លា, ស្ទឹងសែន, កំពង់ធំ, កម្ពុជា(20)

31-01-2021

10-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (24)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានជំនាញអាចលក់បាន មានភាពរួសរាយរាកទាក់ មានភាពអំណត់អត់ធ្មត់ស៊ួរនិងការងារ មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

លក់ឆ្នោត ទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជន

របៀបដាក់ពាក្យ

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 010​235119 ដាក់CVនៅទីតាំងដោយផ្ទាល់