ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42789) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Virgo(Cambodia) Co.,Ltd

PG Manager

1 នាក់ ៖

- និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

01-02-2021

08-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

700,00$

900,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

2 ឆ្នាំ Legal and accounting activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ជ្រើរើសអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការពេញម៉ោង − មានបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពី២ឆ្នាំឡើងទៅ _ មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង់ − ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសមានអាទិភាព − ប្រភេទក្រុមហ៊ុន៖ F&B − ទីកន្លែងធ្វើការ៖ ភ្នំពេញ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ Virgo(Cambodia)Co.,ltdសូមផ្ញើប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ sreyneath@virgocambodia.oc ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ២០២១ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Niroth, khan Chbaar Ompov, Phnom Penh Phnom Penh, Phnom Penh ទូរស័ព្ទ:011 217 772/087 887 706 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer