ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 41938) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

SBI LY HOUR BANK PLC.

ប្រធានក្រុមឥណទាន

10 នាក់ ៖

- ស្នាយពល, រកា, ពារាំង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(10)

30-10-2020

31-10-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬពាណិជ្ជកម្មមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល ។ មានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់ឥណទានយ៉ាងតិច២ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារ ។ មានចំណេះដឹង ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ។ មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ការគិតទុកជាមុន​​និងមានគំនិតផ្តួចផ្តើម​​។ ទំនាក់ទំនងល្អ​​រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់​និងឆន្ទៈក្នុងការសម្រេច គោលដៅ ។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ កម្ចីដល់ទីតាំងអតិថិជនផ្ទាល់ និងឯកសារកម្ចី ។ ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើផែនការ ប្រចាំឆ្នាំ ប្រចាំខែ សប្តាហ៍ របស់បុគ្គលិក ។ សិក្សា វាយតំលៃ ប្រមូលព័ត៌មាន នៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្តានុពលតំបន់គោល ឥរិយាបទ អតិថិជន មុខរបរ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ស្ថានភាពប្រវត្តិឥណទាន ស្ថានភាពដីធ្លី ហេដ្ឋារចនា សម្ពន្ធ័ យុទ្ធសាស្រ្តនិងផលិតផលរបស់ គូរប្រកួតប្រជែង ។ គ្រប់គ្រងគុណភាពផលប័ត្រកម្ចី និងចូលរួមដោះស្រាយកម្ចីយឺតយ៉ាវឬស្ថិតក្នុងហានិភ័យ​ឲ្យបានទាន់​ពេលនិងរាយការណ៍ជូននាយកសាខា ។ ថែរក្សាអតិថិជន ចំណែកទីផ្សារនិងសេវាកម្មល្អ តាមរយៈការដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជនឲ្យទាន់ពេលវេលា ។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល តាមដាន ជំរុញ និងគាំទ្រការអនុវត្តន៍ការងារបុគ្គលិកដើម្បីសម្រេចគោលដៅ ។

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277