ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 41887) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

SBI LY HOUR BANK PLC.

ប្រធានសាខា

11 នាក់ ៖

- លឹង្គ,អង្គររាជ្យ,ព្រះស្ដេច,ព្រៃវែង,កម្ពុជា(10)
- ស្វាយអន្ទរទី ១,ស្វាយអន្ទរ,ស្វាយអន្ទរ,ព្រៃវែង,កម្ពុជា(1)

30-10-2020

31-10-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រងទូទៅ ឬសញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម មានបទពិសោធន៍វិភាគ វាយតម្លៃក្នុងការផ្តល់កម្ចីតាមបណ្តាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារយ៉ាងតិចបំផុត៥ឆ្នាំ មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ និង​លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ការគិតទុកជាមុន​ ទំនាក់ទំនងល្អ​និងមានភាពច្នៃប្រឌិត មានសមត្ថភាពអាចបំពេញភារកិច្ចនៅក្រោមសំពាធការងារ និងពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ចូលរួមធ្វើផែនការទំលាក់ទុន រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងជំរុញសកម្មភាពបុគ្គលិកលក់ក្នុងកម្រិតសាខា ដឹកនាំ គ្រប់គ្រង​ ចាត់ចែង និងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់​ដើម្បីអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដល់អតិថិជន និងតំបន់គោលដៅ សិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើកម្ចីដើម្បីរក្សា និងគ្រប់គ្រងគុណភាពផលប័ត្រប្រាក់កម្ចី ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅកម្រិតសាខា តាមដានពីការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពទីផ្សារប្រកួតប្រជែង តម្រូវការ ការពេញចិត្ត​ និងការត្អូញត្អែររបស់អតិថិជន ព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់អនុសាសន៍កែប្រែផលិតផលឥណទានក្នុងករណីចាំបាច់ គ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយកម្រិតសាខាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព តាមដាន និងជំរុញជាប្រចាំនូវការអនុវត្តទៅលើនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងធានានូវការប្រតិបត្តិតាម រៀបចំរបាយការណ៍ប្រាក់កម្ចីជូននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសាខា និងរបាយការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតតាមការស្នើសុំរបស់នាយកដ្ឋានជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ចូលរួមក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងបង្វឹកដល់បុគ្គលិកកម្រិតសាខា ការងារផ្សេងទៀត តាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រ

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277