ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 39481) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Orkidé Villa Group

Condo Maintenance

3 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

31-05-2020

05-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (N/A)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Electricity and energy

1 ឆ្នាំ Services to buildings and landscape activities

- English ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Education/ Experience • Bachelor Degree or equivalent of Electrical or Mechanical Engineering • Minimum 1 years up in MEP, construction, maintenances. Knowledge / Skills / Abilities • Demonstrated ability to work with and cross different team • Able to speaking and writing English. • Computer skill • Honesty, Positive, good problem solving and hard-working.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

1. Performs service works on existing equipment, as well as installation and commissioning activities. 2. Provides site technical support to customers, assists in troubleshooting product problems in the field. 3. Assists customers remotely with technical (MEP) support and troubleshooting. 4. Preparation & organize site works: Facilities, Generator and other renovations. 5. Maintains property by investigating and resolving tenant complaints, enforcing rules of occupancy, inspecting vacant units and liaising with engineering team for repairs and planning renovation. 6. knowledge of occupational safety requirements, Inspector, testing, commissioning, hand over & demobilization. 7. Overseeing contractors and ensure they are in compliance with the rules of the building. 8. Check the routine documents and reports related to site activities. 9. Electricity and water meter maintain record when the system require. 10. CCTV Controller

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន Orkidé Villa Group និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ job@orkidevilla.com.kh ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: Phnom PenhBuilding 138, Preah Norodom Blvd, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 092 999 005/ 070 411 716 ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer