ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38545) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត ភីអិលស៊ី

មន្រ្តីឥណទាន

10 នាក់ ៖

- សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(10)

24-05-2020

31-05-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

0

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

0

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ Tel: 016 326 655 \ 054 210 277 E-mail: jc_banteaymeanchey@nea.gov.kh