ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38544) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនអីចេង(ខេមបូឌា)ខបភើរេសិន

ដេរស្បែកជើង

1500 នាក់ ៖

- តាំងដូង, តាំងដូង, បាទី, តាកែវ, កម្ពុជា(1500)

29-05-2020

15-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 16:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 16:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

190,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ មានសៀវភៅគ្រួសារ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ដេរស្បែកជើង

របៀបដាក់ពាក្យ

អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ​ 070581955