ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38540) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគា ហ្វីលីព

Accountanting Office

1 នាក់ ៖

- បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

31-03-2020

01-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Experiences in leadership role at least 2years -Bachelor Degree in finance /Accounting -Experiences at least 2years in audit Field -Good Understanding of internal control,process and risk analysis -Good teamwork and audit -Good Computer Skill -Good written and spoken English Communication skill -High motivation and ability to work

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-Motivation and manage the Annual audit plan under the responsibility -Support/Coach and monitor the work performance with a team member to ensure the processes -Ensure first problem-solving stage with auditee/stakeholders to get the audit -Ensure audit program/working paper and other supporting documents are fully Completed information and Stored sever timely after finish audit mission -Encourage team through advice / recommendation / correction

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested candidate should submit your CV and Cover Letter to Kredit Microfinance Instistution Plc. Head Office at #71 St. 163, Sangkattoul Svay Prey 1 , khan Boeng keng kang ,Phone Penh or Email:job@kredit.com.kh phone Number Battambang :093 808 136