ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38536) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា​ តេលា(kampuchea TeLa)

ប្រធានសន្តិសុខ

1 នាក់ ៖

- ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

20-04-2020

27-04-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី២០ ដល់៣៥ឆ្នាំ - ត្រូវមានកម្រិតវប្បធម៌ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាប័ត្រមានតម្លៃស្មើ - យ៉ាងតិចណាស់មានបទពិសោធន៍០៥ឆ្នាំ ការងារពាក់ព័ន្ធ - មានជំនាញក្នុងការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងល្អ - ចំណះដឹងកុំព្យូទ័រផ្នែក MS Word, MS Excel - មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍ កម្លាំងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដែលរួមមានការិយាល័យកណ្តាល ចំណតរថយន្ត ឃ្លាំង និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត។ - ធានាអោយបាននៅរាល់បុគ្គលិកសន្តិសុខឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នូវការងារចង់បាន ហើយពួកគេគឺបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញការងារ។ - ដឹកនាំបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំដើម្បីកែលម្អវិន័យ និងផ្តោតលើវិធានការបង្ការដើម្បីការពារឧប្បត្តិហេតុសុវត្ថិភាព។ - រៀបចំព្រាងសុវត្តិភាពអោយសព្វគ្រប់ និងនិតិវិធីសុវត្ថិភាពទូទៅសម្រាប់គ្រប់ស្ថានការណ៏ ។ - អនុវត្តនីតិវិធីសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋាននានា តាមដាននិងអនុវត្តន៍។ - គ្រប់គ្រងតម្រូវការសន្តិសុខសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗក្នុងឱកាសពិសេសក្រុមហ៊ុន។ - ធ្វើការជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងនានាដើម្បីធានាថាទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ទ្រព្យសម្បត្តិ ការពារផលប្រយោជន៍ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ - ធ្វើការជាមួយក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យ សុវត្ថិភាពសុខភាពនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីដោះស្រាយបុគ្គលិក រដ្ឋាភិបាល ឬភាគីទីបីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខគឺប្រកបដោយការអធ្យាស្រ័យ។

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជាតេលា. ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២០​ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: No.C168, Russian Federation Blvd, Phum CPC, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia