ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 38531) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្លឹបកំសាន្តឌីហ្គោល

អ្នករត់តុ

5 នាក់ ៖

- បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(5)

30-04-2020

07-05-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 9

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

0

របៀបដាក់ពាក្យ

Tel: 012 220 016