ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37494) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សហគ្រាសហ្គូដហៀល កម្ពុជា

ផ្នែកអ្នកលក់

5 នាក់ ៖

- ដកពោធិ៍, ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(5)

15-02-2020

29-02-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (6)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Domestic services

1 ឆ្នាំ Land transport and transport via pipelines

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

សិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី១២​ឬ​ជានិស្សិតកំពុងសិក្សារ ឬ ទើបបញ្ចប់ការសិក្សា មានកាយសម្បទាមាំមួន និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មានភាពស្មោះត្រង់ ទំនាក់ទំនងល្អ និងសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុម មានភាពអំណត់ តសូ៊ខ្ពស់លើការងារ មានភាពមោះត់ចត់ និងច្បាស់លាស់លើការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ភ្ជាប់ជាមួយនិង រូបថតកាតបច្ចុប្បន្ន 2សន្លឹក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតបញ្ជាក់កំណើត សញ្ញាបបត្រ័បញ្ញាក់ ការសិក្សា និងឯកសារពាក់ពន្ធ័ផ្សេង ផ្ញើរជូនអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម : E-mail:hrd@lynnaya.com Contact Number: 08955 9399/ 070 821 129 Contact Number: 063 210 277 / 016 536 655