ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37493) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Lynnaya Urban River Resort & Spa

អ្នកក្រឡុកស្រា

1 នាក់ ៖

- វត្ដបូព៌, សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(1)

15-02-2020

29-02-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (6)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

48

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

110,00$

150,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បាន)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Hotel, restaurants and catering

មាន

1 ឆ្នាំ Food and beverage service activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-សញ្ជាតិ: ខ្មែរ (អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង) -មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរ -មានកំរិតវប្បធម៍ ជាប់ ឬធ្លាក់ថ្នាក់ទី១២ -មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចពី១-២ឆ្នាំ -មានកាយសម្បទាមាំមួន និងសមរម្យ -ចេះភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទរ័ខ្លះៗ -ចង់ចេះចង់ដឺងការងារថ្មីៗ -មានភាពស្មោះត្រង់ និងអំណត់អត់ធ្មត់ការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងាររបស់ខ្លួន -រាក់ទាក់ -គោរពពេលវេលា

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យស្នើ ប្រវិត្តរូបសង្ខេប ភ្ជាប់ជាមួយនឹង រូបថតកាតបច្ចុប្បន្ន 2សន្លឹក , អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ,​ លិខិតបញ្ជាក់កំណើត ,សញ្ញាបត្រ័បញ្ញាក់ការសិក្សា ពាក់ពន្ធ័ផ្សេងៗ ផ្ញើជូនអាស័យដ្ឋានខាងក្រោម : E-mail:hard@lynnaya.com Number : 089 55 93 99 / 070 821 129.