ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37490) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

EBM Co, ltd_Combodia

Product Application Advisor

2 នាក់ ៖

- កំពត, កម្ពុជា(2)

04-03-2020

13-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

350,00$

450,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- High Diploma of Construction/Bachelor degree of Civil engineering. - Experienced in construction, especially with the influences - Understand cement and concrete application - Good in both spoken and written English and Khmer - Microsoft Office programs - Good communication & interpersonal skills.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Visit project sites to introduce products and services - Maintaining and promoting Health & Safety - Register influencers to “Club Simong Ot” while introducing the volume driven program - Project sites converted to products - Maintain a high level of relationship with the influencer groups while empowering them - Technical support services to influencers at the market place - Frequent coordination with Respective Sales team members and related teams - and other task assigned by manager.

របៀបដាក់ពាក្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream 2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online. Click here to learn how to register and post a CV online!