ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37485) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc (BIDC)

Customer Relation Officer (Loan Officer)

30 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(30)

28-02-2020

02-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

General requirements: • Studying/Graduated from University; • Good communication in English; • Be able to communicate in other language such as Vietnamese is preferred; • Proficient in MS Office applications. Education and Experience: - Graduated Bachelor Degree in Banking and Finance or any related field; - Priority for applicant who have work experience with the applied position; - Good communication of English in speaking, writing & listening, - Be honest, enthusiastic and can work under pressure; - Height: Male 1.65 cm and Female 1.55 cm upward and good appearance; - Computer literacy: Microsoft Office, Excel, etc.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

N/A

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន Bank for Investment and Development of Cambodia Plc (BIDC) ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ nalin.p@bidc.com.kh/ mary.c@bidc.com.kh ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ Bank for Investment and Development of Cambodia Plc (BIDC) គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៨ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាលៈ #370, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. ទូរស័ព្ទៈ 087 96 79 79 /097 534 5555. ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer