ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37484) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

EBM Co, ltd_Combodia

Central Control Room Operator

4 នាក់ ៖

- កំពត, កម្ពុជា(4)

05-03-2020

12-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

350,00$

450,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Degree in Engineering / Diploma in Technology - 2-3 years’ experience in a manufacturing organization (Most preferred in a cement plant kiln section) - Microsoft Office programs, - English written and spoken good

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Operate the plant to get optimum output - Ensure continuous operation - Ensure environment compliance - Communicate effectively - Perform other related duties as assigned

របៀបដាក់ពាក្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream 2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online. Click here to learn how to register and post a CV online!