ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 37483) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហាងកាហ្វេសួស្ដី

ផ្នែកឆុងកាហ្វេ និងសេវា

3 នាក់ ៖

- រំចេក ៤, រតនៈ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(3)

29-02-2020

02-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

7

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ត់ចត់ ចេះអត់ធន់ និងគោរពពេលវេលា -មានបទពិសោធន៍ខាងបម្រើសេវាកម្ម -ធ្វើការបានពេញម៉ោង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-ឆុងកាហ្វេតាមរស់ជាតិដែលភ្ញៀវកម្មង់ -រៀបចំភេជ្ជៈជួនភ្ញៀវ -ទទួលកាកម្មង់ពីភ្ញៀវ

របៀបដាក់ពាក្យ

ប្រសិនបើបេក្ខជនបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចយកប្រវត្តរូបសង្ខេបមកដាក់នៅ ហាងកាហ្វេតាមផ្លូវ ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 070451086