ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35044) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Smile Mini Marts

Refrigeration technician

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

15-11-2019

19-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Electricity and energy

1 ឆ្នាំ Other personal service activities

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• BA or High school diploma in related file • Refrigeration/HVAC / Electrical experience. • Able to climb ladders for service above ceilings • Able to climb ladders for roof access to equipment • Knowledge of refrigeration, heat, air conditioning, electrical and plumbing. • Organizational skills • Communication skills both oral and written. • Interpersonal skills. • Ability to handle multiple tasks. • Light lifting. • Competent Computer Skills (Word, Excel)

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

• Schedule and perform preventive maintenance on assigned equipment. • Complete and maintain records for preventive maintenance program checklists. • Communicate problems and concerns to Maintenance Supervisor. • Perform general maintenance duties that include refrigeration system, air conditioning, and plumbing, electrical, and general carpentry repairs. • Process of refrigerant in accordance to standard and procedure. • Repair refrigerant leaks, repair evaporators, coolers & freezers, heating and air conditioning repair. • Electrical control wiring and troubleshooting of controls. • Analyze mechanical operation of units for proper operation. • Order necessary repair parts. • Electrical repair to include replacement of electrical receptacles. • Repair case and prep area drains. • Repair doors, doorframes, latches and closures. • Replace ceiling tiles. • Respond to calls both during working hours and after working hours

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ ក្រុមហ៊ុន Smile និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ jobs@smileminimart.com ​ ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន Smile គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ #21,ST.488 CORNER ST.145, Sangkat Phsar Deumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penha ទូរស័ព្ទ:​០៧០​ ៨០៥​ ៣៩៤/០៧៧​​ ៣៥៨ ២៥៨/​០២៣​ ២១២​៨៦៤ ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ! ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378 អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh Facebook: neakhmer