ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35042) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ភី រ៉ាក់លក់គ្រឿងសង្ហារឹម

ផ្នែក ឃ្លាំង

5 នាក់ ៖

- សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(5)

13-11-2019

19-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 04:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 04:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

170,00$

190,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទស្រីមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ 

- ត្រូវចេះនិយាយភាសាបានខ្លះ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវស្មោះត្រង់និងការងារហើយមានសីលធម៍ល្អ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 068 414 735 សូមអរគុណ!