ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 35038) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Embassy Angkor Resort & Spa

ផ្នែក ធនធានមនុស្ស

2 នាក់ ៖

- សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(2)

13-11-2019

18-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

170,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទប្រុសមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

- ត្រូវចេះនិយាយភាសានិងចេះកុំព្យូទរ័បានល្អ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវស្មោះត្រង់និងការងារហើយមានសិលធម៍ល្អ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 010 500 665 សូមអរគុណ!