ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34929) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

មជ្ឈមណ្ឌលជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន ម៉ាស្ទ័រ

គ្រូជំនាញអាយធី

1 នាក់ ៖

- រំចេក ៤, រតនៈ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

28-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

មាន (24h)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Environmental protection technology

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-ត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់លើមុខដំណែងដែលចង់បំពេញការងារ

-ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ

-មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ធ្វើអោយការងាររបស់ខ្លួនរីកចំរើន

-មានបទពិសោធន៍កាងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀបចំCV កមដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ ឬផ្ញើចូលកាន់ផ្នែកHR Email: masteritcambodia2018@outlook.com ពត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័៖ 092 456 356 / 016 956 358