ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34923) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ហត្ថាកសិករ លីមីធីត

មន្រ្តីឥណទាន

10 នាក់ ៖

- ព្រៃវែង, កម្ពុជា(10)

31-10-2019

04-11-2019

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • ជាប់​បាក់ឌុប ​ឬ​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង ​ឬ​បរិញ្ញាបត្រ​លើ​គ្រប់​ជំនាញ។
  • មាន​បទ​ពិសោធន៍​ផ្នែក​លក់ ​ឬ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ។
  • មាន​អត្តចរិក​ល្អ ​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់ ​ម៉ឹងម៉ាត់​ សុភាពរាបសារ​ និង​មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការងារ។
  • មាន​បទ​ពិសោធន៍​ផ្នែកលក់​ ឬ​ផ្សព្វផ្សាយ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ។ ​រួសរាយ​រាក់ទាក់​ និង​មាន​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ។
  • មាន​ប្រវត្តិ​រស់​នៅក្នុង​សហគមន៍​ល្អ​ ត្រូវ​មាន​ម៉ូតូ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​និង​អាច​បើកបរ​បាន​ ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​អាច​វិភាគ ​និង​គណនា។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

  • ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ ​ផលិតផល ​សេវាកម្ម​ របស់​ហត្ថាកសិករ ​លីមីធីត​(HKL) ​ដើម្បី​ពង្រីក​ទិផ្សារ ​និង​ទាក់ទាញ​អតិថិជន​សក្តានុពល។
  • រៀបចំ​ឯកសារ​ឥណទាន​ ដើម្បី​ផ្តល់​ឥណទាន​ជូន​អតិជន ​ត្រួតពិនិត្យ ​និង​តាម​ដាន​ការ​សង​ត្រឡប់​របស់​អតិថិជន។
  • បំពេញ​ការងារ​ផ្សេងៗ​តាម​ការ​ចាត់តាំង​របស់​គណៈ​គ្រប់គ្រង។

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province 

Email: jc_preyveng@yahoo.com/​jc_preyveng@nea.gov.kh

Tel: 081 786 655/043 210 277