ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34884) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Kong Nuon Group

Sales Administrative

3 នាក់ ៖

- ផ្សារដេប៉ូទី ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(3)

31-10-2019

04-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 80:00:00 05:30:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Basic programmes and qualifications

1 ឆ្នាំ Specialized construction activities

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

At least one year experience in related field.            
-  Graduated Bachelor degree.             
- Good communication skill.            
- Good at computer skill.           
- Knowledge of English.
- Friendly, dynamic and flexible.
-​ Understand sales admin function.
- Problem solving skill and be able to work under pressure.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Make direct sale to customer through telephone.      
- Follow up sale enquiries if needed.             
- Convince customer to purchase types in order to meet their monthly sale target.          
- Monitor customer’s sale result vs target.             
-  Ensure that customer is well aware of company’s promotion.           
- Inform customer about the benefit of participate in the promotion.            
- Follow up with customer’s aging invoices with credit department.           
- Obtain accurate information from company’s driver/ Taxi relating to shipment date and expected date of delivery.   
- Daily meeting with sale admin department.

របៀបដាក់ពាក្យ

Address: #220, St 182, Sangkat Phsar Depo I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 023 880 281/ 092 335 015
Email: kng.hr@kongnuongroup.com