ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34875) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

WING (Cambodia) Specialized Bank, Ltd.

Sales Officer

10 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(10)

20-10-2019

24-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • Degree from high school certified or above
 • No experience is encouraged to apply
 • Interested in working in sales and marketing
 • Be willing to lern new knowledge and have a positive thinking
 • Be able to speak and write English
 • Available of working from Monday to Friday

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Create Wing account for customer with free of charge base on location
 • Explain customer how to use Wing's services
 • Give away Wing leaflet or announcement
 • Promote about Wing's services
 • Monthly earning from USD150 to USD350
 • Any other tasks will assigned by manager

របៀបដាក់ពាក្យ

            បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ WING (Cambodia) Specialized Bank, Ltd. និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមក តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​​ jobs@wingmoney.com ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ​​​ WING (Cambodia) Specialized Bank, Ltd. គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ : No.721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh,
ទូរស័ព្ទ:078 989 027/077 988 071 / Web Site: www.wingmoney.com
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer