ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34407) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Angkor Diary Products Co.,Ltd

Sale Admin

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

30-10-2019

10-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- At least Bachelor Degree in Accounting, Business Administrative, Marketing or other related fields,

- At least 01 years working experience in Sales Admin/Sale Account or other related fields,

- Good in Excel

- Good in communication and interpersonal skills,

- Be able to use English for official communication,

- Computer literacy (MS. Word, Internet & E-mail),

- Be honest, committed and responsible.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Receiving sale order from sale representatives

- Requesting open entry from AR (ERP system)

- Reporting monthly sales results to the sales manager

- Issue  DO 

- Follow up and filling customer’s signatures on DO 

- Prepare daily sale report  

- Supporting the sales force with general operations to help reach the team’s objectives

- Double check Sale Order  and Product price in price list by on each areas

- Other tasks assign by Manager.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Angkor Dairy Products Co., Ltd 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  at office # P2 – 096, P2 – 097, Phnom Penh Special Economic Zone, National Road 4, Sangkat Boeung Thom, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia 
លេខទូរស័ព្ទ: (855-24) 689 8888 / 087 82 81 87

អ៊ីម៉ែល: sreymao@angkormilk.com.kh
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer