ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34406) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Angkor Diary Products Co.,Ltd

Marketing Manager

1 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1)

30-10-2019

10-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Management and administration

2 ឆ្នាំ Other manufacturing

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- Bachelor of Business Management, Marketing, Economy or related fields.

- At least 2 years’ experience in the same position

- Experience in Multi-national environment/ Fast Moving Consumer Goods or Large-scale cooperation in Food/ Milk category 

- Strategic Planning ability

- Good analysis and decision making skills

- Innovative and creative

- Ability to lead, train & develop subordinates 

- Good presentation, negotiation & communication skills

- Highly motivated and passionate about marketing

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- Develop and propose marketing strategy for Angkormilk categories/brands in both short & long term in accordance with company’s overall strategy.

- Build Annual Plan for Angkormilk categories/brands: revenue, volume, market share, marketing budget, execution plan.

- Propose and develop brand portfolio, positioning as well as innovation, new packaging to fit with category objectives.

- Organize, direct staffs in planning, implementing & analyzing Marketing activities to come up with suitable solutions to help achieve company objectives

- Allocate and manage Marketing budget efficiently

- Control & evaluate quality service of Marketing service companies/ suppliers to assure that suppliers can supply service in accordance with company standard requirements

- Monitor, report risks and propose suitable solutions

- Build, train and develop marketing group

- Other tasks assigned by Sales and Marketing Director.

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Angkor Dairy Products Co., Ltd 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល:  at office # P2 – 096, P2 – 097, Phnom Penh Special Economic Zone, National Road 4, Sangkat Boeung Thom, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia 
លេខទូរស័ព្ទ: (855-24) 689 8888 / 087 82 81 87

អ៊ីម៉ែល: sreymao@angkormilk.com.kh
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer