ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34396) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

SR Boutique

ផ្នែក ចុងភៅ

4 នាក់ ៖

- ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(4)

04-10-2019

16-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 06:00:00 04:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 04:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

190,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 9

Audio-visual techniques and media production

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ភេទស្រិឬប្រុសមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

- អាចនិយាយភាសាបានខ្លះ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 070 358 686 សូមអរគុណ!