ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34393) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

សណ្ឋាគារប្រេស៊ីដង់ បាត់ដំបង

ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ

2 នាក់ ៖

- រំចេក ៤, រតនៈ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(2)

30-09-2019

01-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-ភេទ ស្រី/ប្រុស

-មានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្យរម

-អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន

-អាចប្រើប្រស់កុំព្យូទ័របាន

-មានទំនាក់ទំនងល្អ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់

-មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

-មានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ឃើញមកដាក់ពាក្យ តាមរយៈ 

អាស័យដ្ឋានៈ ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរសព្ទលេខៈ 077 82 74 82 ​/ 095 29 65 44 

Website៖ www.presidenthotelbb.com/ E-mail ៖presidenthotelbb@yahoo.com