ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34379) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ជាងបាក់ វណ្ណហុង

គណនេយ្យ

1 នាក់ ៖

- រតនៈ, រតនៈ, បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

26-09-2019

01-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Accounting and taxation

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកគណនេយ្យ

-អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word, Excel , QuizBook

-រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យ រាក់ឯកសារពាក់ពន្ធ័

-ប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ

-មានទំនួលខុសត្រូវ និងភាពស្មោះត្រង់

-មានភាពអត់ធ្មត់ និងព្យាយាមក្នុងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទៈ012 52 6331 /096 73 94 072

អ៊ីមែលៈ btb@cbvhkh.com