ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34373) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Tipsy Seafood

ផ្នែកសន្តិសុខ (Security)

20 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(20)

03-10-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

តំរូវការការងារ

• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងរហ័សរហួនក្នុងការបំពេញការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ក៏ដូចជា ជាមួយនិងមិត្តរួមក្រុមការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារជាក្រុម

• ជាបុគ្គលដែលគោរពពេលវេលាការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់

• អាចធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោង និងធ្វើការថ្ងៃបុណ្យ

• អាចធ្វើការពីម៉ោងពីម៉ោង ១០ព្រឹក ទៅ ៨យប់ ឬ ២ រសៀលទៅ១២យប់ (ពេញម៉ោង) ឬ ពីម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច និង ពីម៉ោង ៥ល្ងាច ដល់ម៉ោង ១០យប់ (ក្រៅម៉ោង)

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ទំនួលខុសត្រូវការងារ

• ត្រូវមានទំនួលខុស្រតូវខ្ពស់លើការងារ 

• រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់្រកុមហ៊ុនេនៅមុខការិយាល័យ និងក្នុងការិយាល័យ

• ទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនចេញ-ចូល

• ថែរក្សាទ្រព្យកុមហ៊ុននិងកន្លែងការងារេផ្សងៗ

• សម្រួលកន្លែងចំណតរថយន្ត

• ត្រូវរាយការណ៍ជូនអ្នក្រគប់្រគងជាបន្ទាន់ អំពីសភាពការណ៍មិនប្រក្រតីទាំងឡាយ

• ថែរក្សាសុវត្ថិភាពជូនបុគ្គលិក និងអតិថិជន ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័គ្រឹះស្ថាន

• តាមដាន និងេមើលថែបរិស្ថានទាំងអស់នៅក្នុង្រកុមហ៊ុន

• ការងារេផ្សងៗទៀតពីថ្នាក់លើ

 

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Tipsy Food ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment.tipsy@yahoo.comឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ Tipsy Food គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: ផ្ទះលេខ ៣២ ផ្លូវលេខ ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។
 ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់ៈ Tel: ០៨១ ៥១៥ ៨៨៨ ឬ ០៩៩ ៥១៥ ៨៨៨
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer