ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34363) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Tipsy Seafood

ផ្នែកអ្នកបើកតុតុ (Driver TukTuk)

10 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(10)

03-10-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Diploma

Basic programmes and qualifications

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

តំរូវការការងារ

• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងរហ័សរហួនក្នុងការបំពេញការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ក៏ដូចជា ជាមួយនិងមិត្តរួមក្រុមការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារជាក្រុម

• ជាបុគ្គលដែលគោរពពេលវេលាការងារ

• ជាបុគ្គលដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់

• អាចធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោង និងធ្វើការថ្ងៃបុណ្យ

• អាចធ្វើការពីម៉ោង 7 ព្រឹកទៅ 5ល្ងាច (ពេញម៉ោង) 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ទំនួលខុសត្រូវការងារ

• ដឹកទំនិញដាក់តាមសាខា និងអ្នកែចកចាយបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន 

• មើលថែទាំ និងសំអាតកង់បីជាប្រចាំ

• រៀបចំ និងេលើកដាក់ទំនិញេនៅក្នុងឃ្លាំង

• ត្រូវស្គាល់ភូមិសា្រស្តេនៅក្នុងទី្រកុងភ្នំពេញ

• ការងារេផ្សងៗចាត់ចែងពីប្រធានផ្នែក

• មានភាពស្មោះត្រង់ រួសរាយ រាក់ទាក់ និងអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ

• មានពេលវាលារគប់្រគាន់សំរាប់ធ្វើការថែមម៉ោងតាមតម្រូវការរបស់្រកុមហ៊ុន

• ត្រូវចេះអាន និងសរេសរភាសាខ្មែរ មានអាទិភាពសំរាប់អ្នកេចះអានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងាររបស់ Tipsy Food ជាកំហិត និង ប្រវតិ្តរូបសង្ខេប ផ្ញើមកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ recruitment.tipsy@yahoo.comឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ Tipsy Food គ្រប់សាខាទាំងអស់ ដែលនៅជិតលោក-អ្នក។ 
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: ផ្ទះលេខ ៣២ ផ្លូវលេខ ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។
 ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់ៈ Tel: ០៨១ ៥១៥ ៨៨៨ ឬ ០៩៩ ៥១៥ ៨៨៨
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer